Krajowa baza profesjonalnych operatorów dronów - usługi i zlecenia inżynieryjne.

 
 
 
 

Certyfikowany wykonawca

Certyfikowany wykonawca, co to oznacza?

Wybierając użytkownika z certyfikatem mamy pewność, że nasze zadanie zlecimy zweryfikowanemu i profesjonalnemu wykonawcy, który posiada nie tylko niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania powierzonego mu zadania, ale przede wszystkim odpowiednie i aktualne uprawnienia oraz polisę ubezpieczeniową.

Usługi inżynieryjne, zwłaszcza te wykonywane z powietrza to duża odpowiedzialność, nie tylko w dziedzinie jakości pozyskanych danych, ale i szkód, o które nie trudno podczas wykonywania zdalnych i często autonomicznych operacji.
 

Jeśli chcesz powierzać swoje zadania odpowiedzialnie, przy wyborze wykonawcy warto zwrócić uwagę na certyfikat.

 


 

Uzyskanie certyfikatu 

jest możliwe po przekazaniu Administratorowi portalu niezbędnych informacji celem ich weryfikacji w publicznych rejestrach, tj.:

-        imienia i nazwiska,

-        numeru i zakresu świadectwa uprawnień geodezyjnych (opcj.)

-        numeru świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego / dokumentu potwierdzającego kompetencję pilota BSP, imienia i nazwiska posiadacza, daty wydania, zakresu uprawnień,

-        oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej wraz z sumą ubezpieczenia.

Użytkownik ubiegający się o uzyskanie certyfikatu zobowiązany jest złożyć oświadczenia w zakresie ww. informacji, według wzorów udostępnionych mu przez Administratora.

Oświadczenia mogą być podpisane: tradycyjnie z użyciem czytelnego podpisu i przesłane listem poleconym na adres siedziby Administratora lub elektronicznie z wykorzystaniem podpisu zaufanego i przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora lub elektronicznie z wykorzystaniem podpisu zaufanego i przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora.

Usługa płatna, zgodnie z cennikiem.