Krajowa baza profesjonalnych operatorów dronów - usługi i zlecenia inżynieryjne.

 
 
 
 

Lista wykonawców ORTOFOTOMAPY z Mazowieckie pionowa lista firm siatkowa lista firm

Nie znaleziono firm pasujących do zapytania

Ortofotomapa posiada jednocześnie właściwości kartometrycznej mapy oraz zdjęcia lotniczego, może być wykorzystywana w wielu dziedzinach jako cenne źródło informacji. Szerokie zastosowanie ortofotomapy stawia ten produkt jako jeden z najczęściej pozyskiwanych na potrzeby min: Planowania przestrzennego, inwentaryzacji i nadzoru przebiegu inwestycji.  Główną zaletą tej technologii jest jej stosunkowo duża dokładność oraz możliwość pozyskania wielkoobszarowych danych w bardzo krótkim czasie.